Regulamin

Home / Regulamin

Poniższy regulamin stanowi ramowy zbiór przepisów i zasad dla celów prawidłowej realizacji rozgrywek VI edycji GALF

I. Organizator.
1. Gryficka Amatorska Liga Futsalu to rozgrywki piłkarskie z udziałem drużyn amatorskich.
2. Organizatorem rozgrywek Gryfickiej Amatorskiej Ligi Futsalu jest hala PCSiR.
a) Patronat – Starostwo Powiatowe w Gryficach,
3. Cele Ligi:
a) popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców powiatu gryfickiego,
b) propagowanie aktywności sportowej,
c) wyłonienie Mistrza GALF,
4. Organizator nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem. Ponadto organizator:
a) opracowuje terminarz spotkań,
b) weryfikuje wyniki spotkań,
c) zapewnia obsadę sędziowską,
d) prowadzenie ewidencji zawodników oraz statystyk dotyczących rozgrywek,
e) rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
5. Nagrody (puchary, medale, nagrody rzeczowe lub nagrody pieniężne):
a) dla pierwszych trzech drużyn,
b) dla króla strzelców,
c) dla najlepszego bramkarza,
d) dla najlepszego zawodnika,
6. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział
w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego
z zawodników.
7. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania rozgrywek oraz po ich zakończeniu rozpatruje organizator
Ligi GALF.
8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione podczas trwania Ligi GALF.
9. Ostateczny głos we wszelakich sprawach należy do organizatora Ligi GALF.

II. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.
1. Podstawą uczestnictwa w lidze jest:
a) zgłoszenie drużyny składającej się minimum z 6 zawodników, zaś maksymalna ilość graczy w jednej drużynie może wynieść 12 osób
b) prawo gry w VI Edycji GALF mają zawodnicy rocznik 2003 i starsi zawodnicy niepełnoletni za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
c) przekazanie organizatorowi wypełnionego formularza zgłoszeniowego: imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, numer zawodnika oraz podpisy.
d) przekazanie organizatorowi oświadczenia drużyny o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry w GALF.
f) wpłata wpisowego w wysokości 700,00 zł od drużyny,
g) przekazanie zgłoszenia, oświadczenia oraz wpisowego do dn. 30 listopada 2018 r.,
2. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach musi posiadać nazwę drużyny oraz kapitana bądź też kierownika, który będzie odpowiadał za całą drużynę.
3. Uprawnieni do gry są jedynie:
a) zawodnicy grający wyłącznie na poziomie amatorskim (w każdej drużynie dopuszczalne jest posiadanie zawodników grających na poziomie maksymalnie do okręgówki wojewódzkiej. Dopuszcza się posiadanie w składzie 3 zawodników, którzy występują w rozgrywkach od IV ligi i wyżej).
4. Na hali sportowej obowiązuje obuwie sportowe przeznaczone do gry w piłkę halową oraz jednolite (dla całej drużyny) stroje sportowe z numerami zawodników.
5. W czasie ligi GALF zawodnicy mogą być poddani weryfikacji danych osobowych na podstawie dowodu tożsamości. Może to nastąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu meczu na wniosek kapitana drużyny lub organizatora.

III. Termin i miejsce.
1. Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości na stronie internetowej
2. Spotkania ligowe rozgrywane będą w sobotę w godz. 17:00 – 21:00 w Hali Widowiskowo – Sportowej Gryf Arena w Gryficach, ul. Piłsudskiego 35.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek z ważnych przyczyn merytorycznych.

IV. Organizacja gry.
1. Wszystkie drużyny zgłoszone do gry w Lidze GALF obowiązuje przedstawiony przed rozgrywkami terminarz spotkań.
2. W szczególnych przypadkach przysługuje prawo zwrócenia się do Organizatora z wnioskiem o przełożenie spotkania. Wniosek z odpowiednio uzasadnionym powodem przełożenia spotkania musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem meczu, wynikającym z terminarza rozgrywek. Nowy termin spotkania organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
3. Spotkania trzech ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy.
4. W trakcie rozgrywek w VI edycji GALF, zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę, tzn. drużynę, w której został zgłoszony do rozgrywek.
5. Za ostateczny termin zgłoszenia składów, uważa się pierwszą kolejkę spotkań dla każdej z drużyn. Po tym terminie niedozwolone są transfery pomiędzy drużynami biorącymi udział w VI edycji GALF oraz niedozwolone jest dopisywanie zawodników, którzy nie zostali wcześniej zgłoszeni przez inne drużyny grające w tej edycji GALF.
5. W przypadku gry nieuprawnionego zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem.

V. Dane techniczne.
1. Ilość zawodników:
a) 5 w tym bramkarz,
b) minimum przy rozpoczęciu 3,
c) minimum w czasie gry 2 + 1 bramkarz,
2. Ubiór:
a) Zespoły uczestniczące w rozgrywkach winny posiadać komplety stroi, w przypadku przybycia na mecz dwóch zespołów w identycznych lub podobnych strojach jedna z drużyn po losowaniu zakłada znaczniki organizatora.
b) ochraniacze – nie wymagane,
c) bramkarz może grać w długich lub krótkich spodenkach,
d) obuwie – miękkie z gumową podeszwą,
e) strój – jednolity z naniesionymi numerami.

VI. System rozgrywek.
1. Gryficka Amatorska Liga Futsal-u rozgrywana jest w systemie jednej edycji rocznie.
2. Wszystkie zgłoszone drużyny zostaną przydzielone do jednej grupy zwanej I Ligą GALF, gdzie rozegrają mecze systemem każdy z każdym. Rozegrana zostanie tylko jedna runda bez rundy rewanżowej.
3. Czas trwania meczu ligowego wynosi 2 x 15 minut z przerwą 2 minutową na zmianę stron.
4. Przerwa pomiędzy kolejnymi meczami ligowymi do rozegrania w zaplanowanej kolejce spotkań, wynosi 5 minut.

VII. Przepisy i zasady gry.
1. Gryficka Amatorska Liga Futsal-u rozgrywana jest według ogólnopolskich przepisów FUTSAL ze zmianami uzgodnionymi na spotkaniu kierowników drużyn, opublikowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Do właściwej interpretacji przepisów Futsal-u mają prawo tylko i wyłącznie sędziowie, prowadzący zawody GALF, zrzeszeni w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej.
2. Punktacja: zwycięstwo 3 pkt., remis – 1 pkt., przegrana – 0 pkt.
3. O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
a) większa ilość zdobytych punktów,
b) wynik bezpośredniego meczu, przy dwóch zespołach z jednakową ilością punktów,
c) lepsza różnica bramek zdobytych do straconych,
d) większa ilość bramek strzelonych,
e) mniejsza ilość bramek straconych,
4. Zmiany odbywają się w systemie hokejowym bez żadnego limitu w strefie zmian (maksymalnie 2m od linii środkowej boiska).
5. Faule akumulowane – obejmują przewinienia karane rzutami wolnymi bezpośrednimi zgodnie z przepisami PZPN, począwszy od każdego 6 i kolejnego przewinienia wykonywany jest przedłużony rzut karny z 9 metrów. Faule akumulowane zerowane są dopiero w przerwie meczu.
a) Faule akumulowane popełnione przez każdą drużynę podczas jednej połowy, są rejestrowane w sprawozdaniu z meczu,
b) Jeżeli rozgrywana jest dogrywka, to faule akumulowane z II połowy są liczone do fauli akumulowanych podczas dogrywki,
c) Podczas wykonywania przedłużonego rzutu karnego bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym, w odległości co najmniej 5 metrów od piłki,
d) zawodnik wykonujący przedłużony rzut karny musi być właściwe zidentyfikowany,
e) zawodnicy drużyny broniącej nie mogą ustawiać muru obronnego,
f) zawodnicy z wyjątkiem wykonawcy i bramkarza broniącego pozostają na boisku poza umowną linią na wysokości piłki równoległą do linii bramkowej i będącą poza polem karnym, co najmniej 5 metrów od piłki i nie mogą przeszkadzać wykonawcy rzutu karnego. Żaden zawodnik, z wyjątkiem wykonawcy nie może przekroczyć wspomnianej linii umownej, zanim piłka nie będzie w grze.
6. Bramka zdobyta bezpośrednio z autu nie zostaje zaliczona.
7. Po zdobyciu bramki drużyna przeciwna wznawia grę z środka boiska.
8. Rzut wolny:
– bezpośredni, z którego można zdobyć bramkę bezpośrednio,
– pośredni bramkę można zdobyć tylko wtedy kiedy piłka zanim wpadnie do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika,
– podczas wykonywania rzutu wolnego odległość od drużyny broniącej od piłki wyznacza się na 5m,
– czas wykonania rzutu od gwizdka sędziego 4 sekundy, (sędzia sygnalizuje odliczanie ubywającego czasu podniesioną dłonią),
– w przypadku dotknięcia piłki przeszkody nad polem gry wykonuje się rzut wolny z autu (grę rozpoczyna się z autu, przez drużynę przeciwną),
9. Rzut karny – odległość od bramki 7m.
10. Rzut z autu:
– wykonuje się nogą z linii bocznej boiska,
– piłka w trakcie wykopywania nie może znajdować się na boisku w przypadku zaistnienia takiej sytuacji drużyna traci piłkę na rzecz przeciwnika,
– odległość zawodników drużyny przeciwnej 5m, (sędzia sygnalizuje odliczanie ubywającego czasu podniesioną dłonią 4 sekundy).
11. Rzut od bramki:
– wykonuje go bramkarz ręką z pola karnego w ciągu 4 sekund od momentu jej posiadania, (sędzia sygnalizuje odliczanie ubywającego czasu podniesioną dłonią).
12. Gra z bramkarzem:
– po zagraniu piłki nogą do własnego bramkarza, ma on 4 sekundy (od momentu jej przyjęcia – posiadania) do wprowadzenia jej do gry lub jej wybicie. Sędzia sygnalizuje odliczanie upływającego czasu podniesioną dłonią.
13. Bramka jest zdobyta, gdy piłka całym obwodem przekroczy linię bramkową.
14. W sytuacji, gdy piłka jest kopnięta w kierunku jednej z bramek równo z sygnałem kończącym pierwszą część meczu lub zawody i wpadnie do bramki, taka bramka nie zostanie uznana przez sędziów prowadzących spotkanie.
15. W przypadku, gdy piłka jest kopnięta w kierunku jednej z bramek zanim sędzia mierzący czas użyje sygnału akustycznego, który kończy pierwszą część meczu lub zawody i wpadnie do bramki, taki gol nie zostanie uznany przez sędziów prowadzących spotkanie.
16. Czas gry będzie automatycznie zatrzymywany przez sędziego technicznego (sędzia mierzący czas przy stoliku), w każdej drugiej połowie meczu, począwszy od rozpoczęcia piętnastej minuty meczu do jego zakończenia (ostatnia minuta drugiej połowy meczu) w sytuacji każdej przerwy w grze spowodowanej m.in. faulem, wybiciem piłki na aut i rzut rożny oraz kontuzją zawodnika..
17. Do prowadzenia zawodów organizator wyznacza sędziego, który odpowiada za obiektywne prowadzenie zawodów.
a) Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez przepisy gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na obiekt gdzie rozgrywane będą zawody. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu, na którym znajduje się boisko.
18. W czasie trwania meczu prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny w sposób kulturalny i taktowny, niedotyczący podjętej przez niego decyzji.
19. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również wyniku meczu są ostateczne.
20. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas, gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
21. Każdy zawodnik z danej drużyny może grać tylko w jednym zespole. Niedopuszczalne jest reprezentowanie przez danego zawodnika dwóch zespołów. W przypadku złamania tego punktu zawodnikowi grozi dyskwalifikacja z rozgrywek, a zespołowi walkower.
22. Na prośbę kapitana drużyny, organizatora lub sędziego jest możliwe sprawdzenie stanu trzeźwości poszczególnych zawodników przed spotkaniem przy pomocy alkomatu.
23. Za niestawienie drużyny się w umownym terminie przyznawany jest walkower.
24. W czasie spóźnienia zespołu i w związku z tym rozpoczęcia meczu przekraczającego 10 minut, sędzia ma prawo zakończyć mecz. W tym przypadku organizator zobowiązany jest zweryfikować wynik i przyznać walkower.
25. Za zejście drużyny z boiska podczas trwania meczu przyznawany jest walkower.
26. Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego lub zawieszonego zespołowi grozi walkower.
27. Za ponowne wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek Ligi.
28. Podczas trwania rozgrywek na boisku, wzdłuż boiska oraz na ławce rezerwowej mogą przebywać zawodnicy drużyn aktualnie grających, kierownicy tych drużyn, sędziowie, opiekun medyczny, przedstawiciele organizatora turnieju oraz pracownicy techniczni odpowiedzialni za porządek na hali (sprzątaczki, konserwator). Sędziowie mają obowiązek wstrzymania rozpoczęcia zawodów do czasu opuszczenia strefy boiska (ławki rezerwowych, strefy wzdłuż boiska oraz samego boiska do gry) przez osoby nieupoważnione i osoby nie wpisane do protokołów meczowych. Sędziowie upoważnieni są do przerwania gry w razie stwierdzenia, że na ławce rezerwowych lub w strefie wzdłuż boiska przebywają osoby nieupoważnione i osoby nie wpisane do protokołów meczowych. W takim przypadku gra zostanie wznowiona dopiero po opuszczeniu strefy boiska, w tym ławki rezerwowych, przez osoby nieupoważnione i osoby nie wpisane do protokołu meczowego.
29. Po zakończeniu każdej pierwszej połowy meczu, w obrębie boiska do gry (wzdłuż boiska), w celu przeprowadzenia rozgrzewki mogą przebywać także zawodnicy i kierownicy drużyn, które mają rozegrać następne spotkanie kolejki.
30. Zmiany zawodników podczas meczu odbywają się w wyznaczonej strefie boiska. Za złą zmianę zawodników poza wyznaczoną strefą będzie przyznawany drużynie przeciwnej rzut wolny pośredni (a zawodnik rezerwowy wchodzący na pole gry nie zachowując procedury wymiany zostanie napomniany za nie sportowe zachowanie lub za naruszenie procedury wymiany).
31. Przepis o spalonym nie obowiązuje.

VIII. Walkowery.
1. Drużyna podczas trwania Ligi GALF ma prawo poddać mecz walkowerem.
2. W momencie poddania meczu walkowerem przyznawany jest wynik 5 : 0 na korzyść drużyny przeciwnej.
3. Drużyna ma obowiązek zgłoszenia walkowera, najpóźniej w piątek przed kolejką do Organizatorów, aby Organizatorzy mogli powiadomić drużynę przeciwną.
4. Oddanie meczu walkowerem obciążone jest karą finansową w wysokości 50,00 zł / 150,00 zł (odpowiednio: walkower zgłoszony / walkower niezgłoszony).
5. Drugi walkower 70,00 zł / 170,00 zł (odpowiednio: walkower zgłoszony / walkower niezgłoszony).
6. Trzeci walkower jest równoznaczny z rezygnacją drużyny z gry w Gryfickiej Amatorskiej Lidze Futsal-u. Ponowne wpisanie drużyny wymaga zgody Organizatorów i uiszczenia opłaty w wysokości 300,00 zł.
7. Warunkiem dopuszczenia drużyny do gry, która oddała mecz walkowerem jest uiszczenie opłaty.
8. W przypadku, gdy drużyna wycofana z rozgrywek rozegrała 50% + 1 spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem to wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku
5 : 0.
9. Jeżeli natomiast drużyna wycofana z rozgrywek rozegrała mniej niż 50% spotkań z objętych obowiązującym terminarzem to wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną anulowane i nie będą brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji tabeli ligi.

IX. Kary:
1. Niedozwolone jest:
– kopanie lub usiłowanie kopnięcia przeciwnika,
– podstawianie nogi,
– skok na przeciwnika,
– atak gwałtowny lub niebezpieczny,
– atak z tyłu,
– uderzenie,
– odpychanie,
– zatrzymywanie,
– atak ciałem,
– wślizg – niedozwolony jest, gdy zawodnik za pomocą wślizgu atakuje piłkę będącą w posiadaniu przeciwnika i pod jego kontrolą lub usiłującego ją zagrać albo oddać strzał na bramkę. Przepis ten nie będzie dotyczył sytuacji, w której zawodnik drużyny będącej w posiadaniu piłki, wślizgiem ratuje piłkę przed wyjściem na rzut autowy oraz rzut rożny, zagraną wcześniej przez kolegę z jego drużyny o ile taki wślizg nie będzie skierowany bezpośrednio na zawodnika z drużyny przeciwnej. Wyjątkiem od przyjętej reguły zakazu gry wślizgiem, będzie także sytuacja, w której zawodnik drużyny broniącej wykona wślizg bezpośrednio na piłkę skierowaną do pustej bramki, przez zawodnika drużyny atakującej ( tzw. wślizg obronny), o ile wślizg nie będzie skierowany bezpośrednio na zawodnika drużyny atakującej, który zagrywa piłkę (strzela) w stronę „pustej” bramki bronionej ( bez bramkarza, np.: po uprzednim jego minięciu lub przelobowaniu).
Przepis nie dotyczy także bramkarza, który we własnym polu karnym może wykonać wślizg na piłkę będącą w grze.
– zagranie ręką,
Wyżej wymienione przewinienia karane są rzutem wolnym bezpośrednim lub rzutem karnym, gdy nastąpiły w polu karnym, bez względu na miejsce położenia piłki.
2. Niedozwolone jest:
– gra wysoką nogą (ponad biodra),
– pochylenie głowy zbyt nisko (poniżej biodra),
– w wyskoku wysuwanie nogi w stronę przeciwnika,
– wykonywanie nożyc przy przeciwniku (dozwolona forma gry o ile w opinii sędziego, żaden z zawodników drużyny przeciwnej nie zostanie narażony na niebezpieczeństwo, minimum 1,5 metra),
– atak piłki nogą wyprostowaną do przodu,
– wybicie lub usiłowanie wybicia piłki nogą z rąk bramkarza lub głową gdy ten trzyma piłkę oburącz,
– utrudnienie bramkarzowi wysuniętą nogą wprowadzenie piłki do gry,
Wyżej wymienione przewinienia karane są rzutem wolnym pośrednim.
3. Żółta kartka:
– słowne niezadowolenie z decyzji,
– czynne niezadowolenie z decyzji,
– rozmyślne zagranie ręką,
– rozmyślne chwytanie przeciwnika za koszulkę,
– rozmyślne zatrzymanie przeciwnika rękoma lub ciałem,
– rozmyślne spowodowanie upadku przeciwnika,
– nie zachowanie na polecenie sędziego odległości 5m,
– odkopnięcie lub odrzucenie piłki po gwizdku,
– podczas zmiany lotnej (6 zawodnik na boisku),
– celowe zagranie piłką przed gwizdkiem,
– niesportowe zachowanie się: gesty, znaki, słownictwo, demonstracja.
– uporczywie narusz przepisy gry,
– rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego
4. Czerwona kartka:
– druga żółta kartka,
– rozmyślne przerwanie akcji przeciwnika w sytuacji do zdobycia bramki (chwyt rękoma, odepchnięcie, chwyt za koszulkę, zatrzymanie piłki ręką, wślizg),
– gwałtowna reakcja i wulgarne słownictwo na decyzję sędziego,
– usiłowanie kopnięcia przeciwnika, sędziego oraz kierownika drużyny przeciwnej,
– rozmyślne kopnięcie lub uderzenie piłkarza drużyny przeciwnej lub kierownika takiej drużyny oraz sędziego,
– wybitnie niesportowe gesty,
– plucie na zawodnika drużyny przeciwnej, sędziego lub inne osoby.
Kara – drużyna gra w osłabieniu 2 min lub do utraty bramki. Zawodnik musi opuścić ławkę rezerwowych. Przy wykluczeniu zawodnika czerwona kartką czas zostaje zatrzymany do czasu opuszczenia przez ukaranego zawodnika pola gry (udaje się do szatni, ewentualnie jeżeli istnieje taka możliwość na trybuny), czas na opuszczenie boiska 2 min. Jeżeli zawodnik się nie zastosuje i nie opuści boiska w wyznaczonym terminie (po upływie 2 min), sędzia kończy zawody.
5. Zawodnicy mający na swoim koncie w całych rozgrywkach drugą, czwartą, szóstą, ósmą, itd. żółtą kartkę pauzują w kolejnym spotkaniu (1 mecz), w tym czasie nie mają prawa przebywać na ławce rezerwowej swojej drużyny.
6. Zawodnik ukarany czerwoną kartką (bezpośrednio) pauzuje jedno spotkanie, za wyjątkiem czerwonej kartki otrzymanej za niesportowe zachowanie polegające na:
– opluciu zawodnika, sędziego lub kierownika drużyny przeciwnej,
– rozmyślnym kopnięciu lub uderzeniu zawodnika, sędziego lub kierownika drużyny przeciwnej,
– usiłowaniu kopnięcia lub uderzenia zawodnika, sędziego lub kierownika drużyny przeciwnej,
– gwałtownej reakcji polegającej na obscenicznych (nieprzyzwoitych) gestach i wulgarnym słownictwie skierowanym pod adresem innych zawodników, sędziego, kierownictwa drużyny przeciwnej i innych osób,
– oraz za inne wybitnie niesportowe zachowanie.
W przypadku czerwonej kartki za niesportowe zachowanie, pauza zawodnika wyniesie minimum dwa (2) następne mecze. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia takiego zawodnika na większą ilość meczów wraz z całkowitym wykluczeniem zawodnika z udziału w turnieju.
7. Druga żółtka kartka w tym samym spotkaniu oznacza w konsekwencji kartkę czerwoną i pauzę w następnym spotkaniu (1 mecz za 2 żółte kartki).
8. Żółte i czerwone kartki są liczone przez całe rozgrywki, łącznie z meczami play-off.

XI. Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników.
1. Zawodników każdej drużyny obowiązują aktualne badania lekarskie. Zawodnik nie posiadający aktualnych badań lekarskich nie powinien brać udziału w turnieju. W sytuacji gry bez aktualnych badań lekarskich, taki zawodnik gra na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekuna ustawowego.
2. Ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach GALF drużyny dokonują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w lidze osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków w czasie gry.

XII. Postanowienia końcowe.
1. Ze względu na bezpieczeństwo zawodników biorących udział w rozgrywkach, nie mogą oni grać w okularach, biżuterii oraz innych przedmiotach mogących powodować niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na sprawcę. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek.
2. Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie poza miejscami do tego wyznaczonymi, obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających.
3. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą przebywać na obiekcie sportowym.
4. Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie.
5. Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach oraz na terenie obiektu sportowego.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione w szatniach.
7. Osoby uczestniczące w rozgrywkach GALF wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.
8. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu rozgrywek.
9. Organizatorowi przysługuje prawo interpretacji powyższego regulaminu. W kwestiach spornych lub nie zawartych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.