Rowerowa Majówka w Gryficach

Home / Najnowsze Aktualności / Rowerowa Majówka w Gryficach

P R O G R A M Z A W O D Ó W
Supermaraton Rowerowy GRYFLAND
Supermaraton GRYFLAND odbędzie się w dniach 02 – 04 Maja 2019r.
Baza Zawodów i miejsce startu GRYFARENA Gryfice
CZWARTEK 02.05.
16.00 – 20.00 – Rejestracja uczestników Supermaratonu Gryfland
19.00 – Odprawa Techniczna
PIĄTEK 03.05.
04.30 – Rejestracja uczestników dystansu ULTRA
05.00 – Start na dystansie ULTRA
08.00- 08.45 –Rejestracja uczestników dystans MEGA
09.00 – Starty dystans MEGA
09.30 – 11:30 – Rejestracja uczestników dystans MINI
12.00 – Starty na dystansie MINI
17.00 – Zamknięcie tras zawodów na dystansach MEGA i MINI
18.00 – Zamknięcie trasy dystansu ULTRA
SOBOTA 04.05.
07.00 – 07.45 – Rejestracja uczestników Jazdy na Czas
08.00 – Starty uczestników Jazdy na Czas
13.00 – Zamknięcie trasy jazdy na czas
15.00 – Zakończenie Supermaratonu GRYFLAND i Jazdy Na Czas

2

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Trasa dystans MINI 87 km Gryfice – Świerzno – Karnice – Lędzin- Trzebiatów – Lędzin
Karnice – Cerkwica – Gryfice
Trasa dystans MEGA 176 km Gryfice – Świerzno – Karnice – Lędzin – Trzebiatów-
Lędzin – Karnice –Cerkwica – Gryfice- Świerzno – Karnice
Lędzin – Trzebiatów – Lędzin – Karnice – Cerkwica –
Gryfice
Trasa dystans ULTRA 303km Gryfice – Unibórz – Golczewo – Kamień Pom. –
Strzeżewo – Łukęcin – Pobierowo – Trzęsacz – Rewal –
Lędzin- Trzebiatów– Lędzin – Karnice –Cerkwica –
Gryfice – Świerzno – Karnice – Lędzin – Trzebiatów-
Lędzin – Karnice –Cerkwica – Gryfice – Świerzno –
Karnice – Lędzin – Trzebiatów- Lędzin – Karnice –
Cerkwica –Gryfice
ZGŁOSZENIA
Zapisy wszystkich, którzy chcą rywalizować w Supermaratonie GRYFLAND do
dnia 02.05.2019r.
GRUPY STARTOWE
Start 10 osobowych grup następuje co 5 minut.
O kolejności startu grup decyduje organizator. Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w
jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.
Organizator uprzedza że nie robi żadnych wyjątków.
Grupy startowe zostaną opublikowane 02 maja 2019r.
Indywidualna Jazda Na Czas Maratończyków
Indywidualna jazda na czas maratończyków odbędzie się 04 maja 2019 roku w
Gryficach
Trasa jazdy na czas 53 km
Gryfice – Stuchowo – Świerzno rondo w prawo droga nr.103 – 27km rondo NAWRÓT
droga nr.103 – Świerzno rondo w lewo droga nr . 105 – Stuchowo – Gryfice
Zapisy do dnia 29.04.2019r.

3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej
pomocy osób trzecich.
 Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy maratonów są
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
 Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze
sklepach.
 Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower.
Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia
przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania
przepisów regulaminu Pucharu Polski.
 Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
 Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na
zawody i powrotu z nich.
 Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od
odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza uczestników w minimalnym zakresie od NNW.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.
 Uczestnik, wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i
wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych
organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz
umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania
(zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z
2002r. Nr 144, poz.1204). Organizator ma prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich
poprawiania.
 Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.
 Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym
imprezy, w której uczestniczy.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.

KONTAKT
Marek Zadworny tel. 508337395