PLAS GRYFICE

Home / PLAS GRYFICE
Stowarzyszenie Siatkarskie „Plas” Gryfice powołane zostało
we wrześniu 2012r. przez 20 miłośników sportu.Swoją działalność
kierujemy do dzieci z naszego powiatu w zakresie piłki siatkowej.
Nasze cele:
-Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci w zakresie
piłki siatkowej.
-Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci w celu wszechstronnego
rozwoju.
-Organizowanie dzieciom różnorodnych form współzawodnictwa
sportowego.
-Organizowanie letnich i zimowych obozów szkoleniowych.
-Kształtowanie cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych Stowarzyszenia.
-Powołanie klas sportowych o profilu piłki siatkowej w szkołach
wszystkich typów na terenie gminy Gryfice.