Wynajem Hali

Home / Wynajem Hali

Obiekt dysponuje nowoczesną areną pokrytą nawierzchnią.Teraflex spełniającą wymogi międzynarodowych federacji sportowych. Gryf Arena daje możliwość organizacji gier zespołowych takich jak koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, organizację treningów dla zgrupowań sportowych jak i zorganizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych. Halę również można podzielić poprzecznymi mobilnymi przegrodami na 2 bądź 3 boiska.

Opłaty za korzystanie z hali widowiskowo – sportowej:

  • Wynajem całego boiska hali głównej na 1 godzinę 80,00 zł brutto
  • Wynajem 1/3 boiska hali głównej na 1 godzinę 40,00 zł brutto
  • Wynajem całego boiska hali głównej wraz z trybunami pod wydarzenia/ zawody sportowe na 1 godzinę 150,00 zł brutto
  • Wynajem Sali konferencyjnej na 1 godzinę 50,00 zł brutto

Powyższe ceny obejmują korzystanie z szatni i natrysków

Zwalnia się z opłaty szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryficki.


Zniżka opłaty za udostępnienie na cele sportowe hali Gryf Arena może zostać udzielona:

  1. Szkołom i placówkom oświatowym, znajdującym się na terenie Powiatu Gryfickiego – w wysokości 50 % opłaty;
  2. Klubom sportowym, stowarzyszeniom oraz fundacjom z terenu powiatu gryfickiego ? w wysokości 50 % opłaty;
  3. Osobom niepełnosprawnym – w wysokości 50 % opłaty;
  4. Zakładom pracy z terenu powiatu gryfickiego, które zadeklarowały na podstawie pisemnej umowy korzystanie z obiektu co najmniej raz w tygodniu przez okres co najmniej 3 miesięcy – w wysokości 25 %wysokości opłaty;
  5. Udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty udzielane na warunkach określonych w § 9 ust. 3 Załącznika nr 1 wymaga okazania dokumentu stwierdzającego okoliczności uzasadniające udzielenie zniżki lub zwolnienie z opłaty, w szczególności legitymacji o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, legitymacji ucznia, emeryta, rencisty.
  6. W przypadku klubów sportowych, stowarzyszeń i placówek oświatowych udzielenie zniżki opłaty wymaga przedłożenia dokumentu stwierdzającego status prawny uzasadniający udzielenie zniżki.

Opłata za wynajem hali w celu innym niż sportowy każdorazowo określana jest w umowie w zależności od charakteru imprezy i ilości godzin.

W celu podpisania umowy zapraszamy Państwa do biura nr 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania 

tel. 913843305,

kom. 665-133-137

Powrót